Hirdetés

A Rábaközi Szűzanya és Szent Norbert nyomában

Csehországba zarándokolt október 1-2-án a csornai apátsági plébánia közössége, elsősorban azok a hívek, akik az elmúlt időszakban kiemelten segítették az apátság munkáját. Az alábbiakban Boldvai Márton Bertalan OPraem csornai perjel beszámolóját adjuk közre a zarándoklatról.

Péntek reggel indultunk a templom elől, első megállónk pedig Brünn volt, az ottani ágostonrendi templom, ahol Rábaközi Boldogasszonyunk kegyképének csaknem 1800 éves eredeti ikonját őrzik. A templomról és kegyképünk eredetijéről az olasz származású Angelo ágostonrendi szerzetesatya tartott rövid bemutatót, majd Hermann-József atya mutatott be szentmisét a kegykép előtt. Innen indultunk tovább szállásunkra, a Želivi Premontrei Apátsága. Itt Tádé perjel atya vezetett bennünket körbe az egykor a kommunizmus alatt először papi koncentrációs táborként, majd elmegyógyintézetként működő apátsági épületben. A körbevezetés után közösen elimádkoztuk a zsolozsma esti imaóráját – az imaórák liturgiája, a zsolozsma pedig egész utunkon elkísért minket, hiszen út közben mindig elimádkoztuk az épp aktuális imaórát, így szentelve meg zarándoklatunk idejét.

Az esti imádság után közösen megvacsoráztunk az apátság éttermében, majd az érdeklődőknek lehetőségük volt Fülöp testvér vezetésével megtekinteni a želivi apátsági sörfőzdét, ahol 1617 óta főznek premontrei sört.

Másnap a želivi közös reggeli után, és a reggeli zsolozsma után elindultunk Prágába, a Strahovi Premontrei Apátságba, ahol Szent Norbert atyánk ereklyéit őrzik. Zarándoklatunk aktualitását az adta, hogy alapításunk 900. évfordulója kapcsán felnyitották Norbert atyánk koporsóját és a templom szentélyébe helyezték földi maradványait, így mindenki leróhatta személyes tiszteletét Szent Norbert csontjainál.

A prágai apátságban Ambrus premontrei atya vezetett bennünket körbe, majd zarándoklatunk fénypontja következett, amikor Szent Norbert atyánk földi maradványainál mutattunk be szentmisét, amelynek főcelebránsa János atya volt, a szentbeszédet pedig Bertalan atya mondta. Az ezt követő szabadidőben Prága városát lehetett megtekinteni, mindenkinek vérmérséklete és erőtartalékai szerint. Késő délután indult vissza buszunk Csornára, ahová szombat éjjel érkeztünk meg – lelkileg feltöltődve és a Brünni Szűzanya és Szent Norbert atyánk áldását hozva itthonmaradt rendtársainknak és minden rábaközinek.

Kirándulásunk anyagi alapját a Bethlen Gábor Alapkezelő Program szolgáltatta, valamint itt köszönjük meg a fényképeket Rátkai Martinnak, Nagy Juditnak, Somogyiné Áginak, Szalai Miklósnénak és Kovács Ritának.

 

 

 

Hirdetés