Hirdetés

Tanévzáró szentmise Kapuváron

Június 21-én 8:30-kor került sor a Páli Szent Vince Iskolaközpont 7-11. évfolyamának tanévzáró szentmiséjére. Az ünnepélyes Te Deum celebránsa Méry László atya, iskolalelkész volt.

Hirdetés

László atya Gonzága Szent Alajosról elmélkedett, akinek életszentségében Isten a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel egyesítette. A vincés közösség ezen a szentmisén búcsúzott el Méry László atyától, akit három évnyi iskolalelkészi szolgálat után más lelkipásztori feladattal bízott meg megyéspüspöke.

A tanévzárón Biró Péter főigazgató ünnepélyes keret között adta át az igazgatói dicséreteket, az azzal járó könyvjutalmakkal és oklevelekkel: Németh Júlia (7.B) és Koós Róbert, Rádler Domonkos (8.A) tanulóknak. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Dr. Borbély Gáborné tanárnő és Bernád Csaba címzetes igazgató. Az oktatásért felelős minisztérium ezzel ismerte el gazdag pedagógusi tevékenységüket. Lelkiismeretes munkájukkal és emberi tulajdonságaik miatt méltán kierdemelték a rangos kitüntetést. Mindkét pedagógus egyúttal nyugállományba is vonul.

Biró Péter főigazgató külön is méltatta Bernád Csaba címzetes igazgatót, aki magas színvonalú pedagógusi munkája mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett mint intézményvezető. Személyes példamutatással 17 éven keresztül irányította a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumot, az Iskolaközpont gimnáziumának jogelődjét. Bernád igazgató úr, aki tanácsaival a Páli Szent Vince Iskolaközpont megalapításában is komoly szakmai szerepet vállalt, a Te Deumon nem tudott részt venni. Az ünnepélyes tanévzáró után ki-ki a saját osztályában vehette át a bizonyítványát, ill. kiváló és példamutató munkáért járó könyvjutalmakat és okleveleket.

 

 

Hirdetés