Hirdetés

Megkezdhetők a szennyvízrákötésék Dörben

Régi álmuk válik valóra a napokban döri fogyasztóknak, ráköthetnek a szennvízcsatornára.

Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosnak igazolnia kell, hogy a házi szennyvízszikkasztó vagy szennyvízgyűjtő tartalmát szippantó kocsivalal elszállítatták. Az ezekben lévő berothadt szennyvíz a közcsatornába kerülve erőteljes csatornabűzt okozna.

Rákötési igényüket munkanapokon 6.00 tól 14.20-ig a 96/592-170 telefonszámon jelezhetik a Pannon-Víz ügyfélszolgálatán. 

A településen lévő köztéri szennyvízátemelőkön keresztül a szennyvíz a csornai szennyvíztisztítóba érkezik majd.

A DÖR-ben megépült elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.

Az ingatlanról a közcsatornába vezető házi szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón a szennyvízcsatornába bevezetni szintén nem szabad.

A zárt szennyvíztárolók vagy szikkasztók tartalmát a tulajdonosoknak, rákötés előtt el kell szállítatni szippantó kocsikkal.

Ha a szippantást nem e Pannon-Víz ZRt.-től rendelték, akkor a szippantásról szóló igazolást rákötés előtt be kell mutatni munkatársainknak.

Az ingatlanon belüli házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata.

A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak munkatársaink jelenlétében történhet meg.

A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték töréspontjaiba célszerű tisztítóidomot elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.

Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású.

A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, ennek ellenőrzését lehetővé tenni és elősegíteni.

Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot meg­ határozzák, be kell tartani.

ivóvízvezetéktől legalább 1,5 m elektromos kábeltől legalább 1,0 m telefonkábeltől legalább 1,0 m gázvezetéktől legalább 1,0 m

 

 

 

 

Hirdetés