Hirdetés

Pasztorális gyakorlat a kapuvári Szent Anna plébánián

Sok hallgatóhoz hasonlóan, a Brenner János Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola kispapjai is, szemináriumi éveik során szakmai gyakorlaton vesznek részt. Sorozatunkban személyes hangvételű írásokat olvashattak a gyakorlaton megélt tapasztalatokról papnövendékeink tollából. Az alábbiakban Hencz Márton ötödéves kispap beszámolóját adjuk közre. 

Minden szeminaristát, aki ötödik vagy hatodik évét kezdi meg, a tanév kezdete előtt kihelyeznek két hónapos gyakorlatra egyházmegyéje valamelyik plébániájára. Így a tanév elején én is pasztorális gyakorlaton vehettem rész a Szent Anna plébánián, Kapuváron.

Nagyon sok emléket őrzök magamban az itt eltöltött időből. Radó Tamás és Méry László atyák már az első naptól kezdve őszinte szeretettel fogadtak be a plébániára. Örömmel csatlakoztam hozzájuk a mindennapi szentmiséken, ahol a felolvasásban, oltárszolgálatban, áldoztatásban és többször a prédikációban is igyekeztem a segítségükre lenni. A kapuvári hívek közössége is mindvégig nagy szeretettel volt irántam, amit nagyon jó volt megtapasztalnom a papságra készülve. Sok-sok szeretetet, jóleső figyelmességet és pozitív visszajelzést kaptam tőlük rövid ittlétem alatt.

Tamás atya segítségével betekinthettem a plébániai iroda működésébe, hogy hogyan kell azt precízen vezetni. Megnézhettem, hogyan készíti elő gondosan a következő lelki programokat (rózsafüzér-imádságok, ifjúsági csoport, litániák, szentségimádások, lelki napok stb. menetét) példaadó lelkipásztori figyelemmel. Nagy segítségére voltak munkatársai is, akikkel jó hangulatban tudja végezni a mindennapok sokrétű feladatait. Öröm és fontos tapasztalat volt nekem is ezekben részt vennem és a segítségükre lennem.

A Páli Szent Vince Katolikus Iskolában is bizalommal és szeretettel fogadtak, a tanévkezdés egyeztetéseitől kezdve amibe csak lehetett, bevontak. Örültem, hogy gyerekek, fiatalok között lehettem. Sok hittanórán részt vehettem, ahol megfigyelhettem az elsősöktől a gimnáziumig, hogyan zajlik a hitre nevelés egy-egy fázisa. Nagyon kreatív és lelkileg-érzelmileg sokat építő órákon vehettem részt. Külön ki szeretném emelni azt a szeretetteljes légkört és a gyerekek érdekében történő összefogást, amit az iskolában megtapasztalhattam.

Hálás vagyok a Jó Istennek, hogy pozitív és hasznos tapasztalatokra tehettem szert és sok mélyen hívő, hitében a tudatosság és a fejlődés lehetőségeit kereső emberrel találkozhattam. Ez a két hónapos gyakorlat mindenképpen építőleg hatott hivatásomra és erőt ad a további feladatokhoz, mert láttam, milyen nagy igény és lelki éhség van az emberekben. Isten áldását kérem a kapuváriakra és munkájukra, amelyet lelkiismeretesen és egymással együttműködve végeznek a lelkek javára!

 

 

 

Hirdetés