Hirdetés

„Polgárőrnek lenni önként vállalt kötelesség. A jutalom a biztonság érzése.” – beszélgetés Csorna város polgárőrségének esetleges megszűnéséről.

Kedves Csornaiak! Annak az egyesületünknek a léte került veszélybe, ami a közösség, az Önök biztonsága érdekében működik, és a legfontosabbak között van. Első lépésként kérem, olvassák el cikkünket!

Hirdetés

Csorna városában a polgárőr egyesület 1999-ben alakult és kezdte meg munkáját. Németh Sándor, „Bajszi” volt az egyesület elnöke, aki teljes vállszélességgel állt az egyesület mögött szervezésben és anyagilag egyaránt.

A fiatalok különböző, a polgárőr egyesület által megszervezett programokon vehettek részt, képzésekre, polgárőr találkozókra jártak. Ekkor, 22 évvel ezelőtt lett a polgárőrség tagja az elsők között az egyesület jelenlegi elnöke Bognár István is. Akkoriban kapott az egyesület egy személyautót, egy rendőrségi Ladát, a Megyei Rendőrkapitányságtól, saját autóval közlekedhettek a szolgálatban lévő polgárőrök. Az egyenruha sokat jelentett a számukra, pedig akkor még kezdetleges volt és semmiben nem lehetett hasonlatos a rendőri egyenruhához. Támogatás is bőven érkezett abban az időben az Országos Polgárőr Szövetségtől és Csorna Város Önkormányzatától, valamint helyi vállalkozóktól. A működés feltételei adottak voltak, és a fejlődés nem állt meg, irodát kaptak a Pártok házában az önkormányzattól. Zsirai Ernő alelnökként, Cs. Kovács Attila titkárként, később elnökként tevékenykedett. A 2000-es évek közepén sokan léptek be polgárőrnek. Majd a fiatalok felnövekedtek, elmentek más városba tanulni, vagy családot alapítottak és az ő pótlásuk már nem volt könnyedén megoldható, a létszám csökkent. A Kónyi Polgárőr Egyesületet, melyet azóta is Csányi Gábor és felesége Csányi Gáborné működtet, vonták be az ügyintézésbe, hogy belépésük garancia legyen a csornai Rábaköz Polgárőr Egyesület működésének normalizálására.

Bognár István a csornai Rábaköz Polgárőr Egyesület elnöke beszélt nekünk a polgárőrség fontosságáról, aki 16 éves kora óta tevékeny tagja a szervezetnek. Győrben a Szövetség utcai Győr-Moson-Sopron Megyei Főkapitányság Határrendészeti alosztály őrzött szállásán fegyveres őrként lát el szolgálatot, valamint halőrként is tevékenykedik. A munkájából adódóan és polgárőri múltját tekintve is kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik. Mindemellett két gyermekes édesapa.

 

 

Kérem, ismertesse, mi a polgárőrség célja!

A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a közrend, közbiztonság erősítése, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. Mindezzel a hatóságok és az önkormányzatok közbiztonsági és bűnmegelőzési tevékenységét segítik.

Ki lehet polgárőr?

Önkéntes alapon minden olyan magyar állampolgár lehet polgárőr, aki büntetlen előéletű és betöltötte a 18. életévét. Felkészítés után vizsgát kell tenni, amelyen a polgárőr által ellátandó, ellátható feladatok szerepelnek.
Van lehetőség ifjú polgárőrként tevékenykedni, mert a már 14. életévüket betöltöttek is beléphetnek, melyhez szülői beleegyezésre van szükség. Természetesen az ifjú polgárőrök csak felnőtt tagokkal közösen végezhetnek szolgálatot. Az egyesület térségünk fiataljainak nevelése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Csukás és a Hunyadi iskolákkal, így hivatalosan is lehetőségük van a csornai középiskolásoknak, érettségizőknek, hogy a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot polgárőri tevékenységet végezve teljesítsék. A rendvédelmi szakos diákoknak ez ráadásul még egy kiváló tapasztalatszerzési színtér is lehet. Kérjük a szülőket, ösztönözzék gyermekeiket, mert nálunk rosszat nem tanulnak, sőt építő erővel bír mind a közösséghez való tartozás, mind a tevékenység, amit végeznek embertársaikért, környezetükért.

Kérem, beszéljen nekünk a polgárőr feladatairól! Mit tegyen, mit tehet meg?

A polgárőr önállóan közterületen járőr illetve figyelőszolgálatot teljesít, néz, lát és jelenti, ha gondot észlel. Ez alapvető.
Tettenérés esetén intézkedési jogkörünk nincs, annyi lehetőségünk van, hogy igyekezzünk a helyszínen tartani az elkövetőt, testi kényszer alkalmazása nélkül a hivatalos szervek kiérkezéséig.
Fiatalként annak idején tartottunk a rendőröktől, az egyenruhától, nem csináltunk kihágásokat, mert tényleg tartottunk attól, hogy annak olyan következményei lesznek, hogy a rendőr elvisz, vagy megrovást kapok tőle, otthon meg a többit. A bulizó fiatalok esetében gyakori probléma a virágok feldöntése, fák kitördelése, padok rugdosása, apróbb anyagi károk, garázdaság. Ebben az esetben a felnőtt, egyenruhás emberek jelenléte, szigora mérvadó lehet. Plusz egy-két sárga mellény, ha már 70 százalékban visszatartaná a fiatalokat, a maradék 30 százalék kezelhető volna.
Sok esetben a rendőrséggel közös járőrszolgálatot végeztünk együttműködési megállapodás alapján.
Figyelünk például temetéseknél, halottak napján, mindenszentekkor illetve az adventi hétvégéken, a hosszabbított nyitva tartásoknál, ahol több pénzt visznek az emberek magukkal, ugyanis ott kiemelkedően gyakran tapasztaltunk autófeltöréseket, nagy értékű lopásokat. A polgárőr szórólapok kihelyezésével nyújthat segítséget, amellyel felhívja a figyelmet, ne hagyják értékeiket az autóban. Mindemellett, ha a tolvajok látják a polgárőrök mozgását, kevésbé mernek belekezdeni a tervezett cselekménybe.
Utcalezárásoknál vagy nagyobb eseményeknél, városi illetve sportrendezvényeken felkérés alapján a forgalom irányítása, információs szolgálat nyújtása is feladatunk lehet.
Az ittas vezetés számomra megbocsáthatatlan bűn. Ha látom, hogy a kocsmából ittas állapotban jön ki valaki, és autóba akar szállni, megkérem arra, hogy ne üljön be a járműbe. Ha ennek ellenre ezt megteszi, és indít, természetesen jelzem a rendőrség felé, nehogy valakinek a gyerekét, szülőjét, hozzátartozóját elüsse. Általában elég szokott lenni, hogy szólunk. A zéró tolerancia és a bírság visszatartó erő.
A városon belüli és kívüli, illetve a mezőgazdasági területek épségének a megőrzése, eltulajdonítástól való megóvás, szemetelés megakadályozása is cél.

 

 

Miért fontos a polgárőrség egy város, település életében?

Az első és legfontosabb szempont, hogy védjük a közösséget, amelyben élünk. Erre hatalmas szükség van. Az emberek kis energia ráfordításával tudnának egymásra figyelni, és ha a másét védi, a sajátját is óvja és fordítva úgyszintén.
A kisebb károkozások is hatalmas kellemetlenséget tudnak okozni. Teszem azt, egy kirakat megrongálása elkerülhető, ha egy polgárőr arra sétál. Másnap az a bolt ki tud nyitni. A fiatal lányomat, nem zaklatják az utcán, nem törik be a fiam orrát, nem törnek be az idős szülőm házába, ha a polgárőrök jelen vannak, járőröznek, figyelnek.
Jó, ha ott van a polgárőr, mert ha tudva tudott, hogy nincs, a baj biztos, meg fog történni. A sárga mellénynek igenis van visszatartó ereje. Évekkel ezelőtt a polgárőr ruhája semmiben nem hasonlíthatott a rendőri egyenruhára, ma már 98%-ban ugyanaz. Ha nincs kint rendőr, viszont ott áll egy polgárőr a zebránál és segít, ez lehet akár egy szülő, aki reggel viszi a gyermekét az iskolába és ráér még kicsit, akkor nem ütnek el egy gyereket sem, mert az autós is jobban figyel.
A polgárőrség hiánya teret engedhet az átutazó bűnözésnek. Azokat a házakat célozzák, ahol értékeket sejtenek, illetve egyedül élő időseket. Gyakoriak az úgynevezett „unokázós” csalók, ál csatornajavítók. Nagyon sok ilyet láttunk.
Ha a polgárőrség működik, jelen van, él, a lakosság tudja, kik azok az emberek, akikhez fordulhatnak, ha látnak valami gyanúsat, megkérhetnek minket, járjunk arra néha.
Nem elhanyagolható az egyesület közösségkovácsoló ereje. A családias hangulat kialakítása volt mindig is a cél. Ennek elősegítésére családi napokat is szerveztünk rendőrök és tűzoltók részvételével, MMA, közelharc-, földharc bemutatóval, menekülési fogások, protektorok, fegyverek bemutatásával, közös főzéssel. Egy csapat kell, amiben a tagok egymással való kellemes időtöltés céljából is kimennének, egyben szolgálatot is teljesítenek, és vigyáznak a városban élőkre.

Hogy alakul a taglétszám? Mennyire érzi a lakosság a felelősségét?

Manapság nagyon kevesen vagyunk, ami a csornai polgárőrség létét fenyegeti, méghozzá nagyon hamar, tulajdonképpen hónapok kérdése. Országos viszonylatban is gondot jelent a tagok kiöregedése. Csorna valójában bűnügyi szempontból nem mondható fertőzött területnek, nem gyakori a bűnözés, erőszak, de nem kellene megvárni, vagy ami még rosszabb, elősegíteni a semmittevéssel, teret engedni neki. Ezt meg kell előzni, de ezt csak közösen, összetartva lehet. Gondoljanak bele, ha ez nem lesz, akkor ettől már csak rosszabb lehet.
Gyökeres változás kell, mert meg fog szűnni az egyesület. Összefogásra van szükség, így aki érzi magában a motivációt, hogy segédkezzen egy jó közösség létrehozatalában, minden információt, tapasztalatot megosztok.
Polgárőrnek lenni önként vállalt kötelesség. A jutalom a biztonság érzése.

 

A Csorna-Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek 20 polgárőr egyesületet fog össze, koordinátora Csányi Gábor. Innen is érkeznek törekvések Csorna város polgárőrségének a felélesztésére. Véleményük szerint is meg kellene menteni, mert ekkora városba kell a polgárőrség. A lelkes vezetőt a tagok is lelkesen követik, a vezető pedig lelkes, ha van értelme és a lakosságtól megkapja a visszaigazolást.
Informálódni, tájékozódni Bognár Istvántól és Csányi Gábortól egyaránt lehet, segítenek a jelentkezésben, a szakmai feladatokban.

 

 

Programajánló

Minden évben más településen, idén július 30-án Páliban rendezik meg a Csorna-Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek családi napját immár hatodik alkalommal. A polgárőrök és családtagjaik számára megrendezett eseményre várják a polgárőrség iránt érdeklődő fiatalokat, rokonokat, barátokat is, akik esetleg fontolgatják a belépést.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóval kezdődik, ahova meghívták a Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, valamint Gyopáros Alpár képviselő urat, aki a pályázatokban segíti az egyesületet. Délelőtt rendőr-polgárőr futball és az egyesületek közötti főzőverseny várható. Zenész, polgárőri kutyás bemutató, a páli dalkörösök szórakoztatják a résztvevőket. A közös ebéd után játékos versenyekben vehetnek részt a felnőttek. Egész napos program a gyerekeknek, roller és bicikli versenyek, arcfestés. A rendezvény a polgárőrök munkájának a megbecsülését hivatott tudatosítani, hogy a család tagjai is megértsék, miért megy ki a férj vagy feleség szolgálatba, miért fontos ez mindenkinek.
Minden évben polgárőr bált is rendez az egyesület, ahova bárkit szeretettel várnak. – mondta el Csányi Gábor, a Kónyi Polgárőr Egyesület elnöke.

Kedves Csornaiak! Köszönöm, hogy végigolvasták! Kérem, tegyék meg a második lépést a városban élő szeretteik biztonsága érdekében!

 

 

Hirdetés